Rzuty pięter

Rzut parteru:

Piętro powtarzalne:

Rzut kondygnacji biurowej:

Przykładowa aranżacja:


  • Grupa BUMA